Provozovatelem internetového webu Mimipujčovna na adrese www.mimipujcovna.cz je Mgr. Radka Skopcová, IČ: 88318974 , V Cihelně 649/21, Kolovraty-Praha 10, 10300.

Půjčovní řád

  • Nájemcem může být pouze osoba starší 18-ti let.
  • Nájemce je povinen předložit pronajímateli občanský průkaz nebo další doklad (např. řidičský průkaz, pas).
  • Nájemce je povinen složit vratnou kauci před převzetím předmětu nájmu.
  • Termín pronájmu je nutné vždy telefonicky, e-mailem, případně osobně rezervovat na uvedených kontaktech.
  • Nájemné je účtováno dle platného sazebníku a dle podmínek smlouvy o nájmu.
  • Stav vybavení bude ověřen jak při jeho předání, tak i zpětném převzetí.
  • V případě poškození, zničení nebo ztráty zapůjčeného zboží je Nájemce povinen vzniklou škodu nahradit. Výši škody posoudí Pronajímatel.
  • Nájemce je povinen vrátit zapůjčenou věc v domluvený termín, který je uveden ve smlouvě.
  • Vytvořeno službou Webnode